Euribor-korot

3.11.2022 9:18

Erilaiset asumismuodot

Osakehuoneisto, kiinteistö, asumisoikeusasunto ovat monille tuttuja termejä, mutta mitä ne käytännössä tarkoittavat uuden asunnon ostajalle. Tässä artikkelissa selvitetään mitä eri asumismuodot ovat ja millaisia vastuita ja kustannuksia niihin kuuluu.

Osakehuoneisto

Osakehuoneistolla tarkoitetaan yleensä kerros-, rivitalo-, tai paritaloasuntoa. Osakehuoneistoa ostaessa ostetaan itseasiassa osakkeet, jotka oikeuttavat asunnon hallintaan ja tullaan näin asunto-osakeyhtiön, eli “taloyhtiön” osakkaaksi. Yhtiön ja osakkaiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuut määritellään asunto-osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Asunto-osakeyhtiö pitää huolen siitä, että rakennuksen ylläpito ja tarpeelliset korjaukset yhteisine tiloineen hoidetaan asianmukaisesti. Ostajan on siis syytä varmistaa asunnon kunnon lisäksi, että taloyhtiön talous ja asioiden hoitaminen ovat kunnossa. Rakennusten ja asuntojen kunnosta huolehtivat sekä taloyhtiö, että osakkeenomistajat yhdessä. Osakkaat maksavat taloyhtiölle yhtiövastiketta, jolla katetaan yhtiön menot. Yhtiövastike voi koostua hoito- ja rahoitusvastikkeesta, joista hoitovastikkeesta kustannetaan ylläpitokulut ja rahoitusvastikkeesta yhtiölainan kulut.

Kiinteistö

Omakotitalo on kiinteistö, jossa omistaja on yksin vastuussa asunnon kunnosta ja korjauksista. Kiinteistöön kuuluu tontti ja tontilla sijaitsevat rakennukset, mutta omakotitalo voi sijaita myös vuokratontilla. Kiinteistönomistaja huolehtii itsenäisesti kiinteistön hoidosta, remonteista ja niiden rahoituksesta. Omakotitaloasujan on siis huolehdittava esimerkiksi lämmityksestä ja jätehuollosta, mutta ratkaisuihin pääsee vaikuttamaan huomattavasti vapaammin kuin osakeyhtiössä.

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasunto on eräänlainen vuokra- ja omistusasunnon välimuoto, jossa asukas omistaa asumisoikeuden asuntoon. Asumisoikeusasunnosta maksetaan asumisoikeusmaksu, joka palautetaan poismuuttaessa. Kuukausittaisiin asumiskustannuksiin kuuluu käyttövastike. Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omakseen. Asunnon kunnossapidosta vastaa asunnon omistaja. Asukas voi osittain hallita asuntoa kuin omaansa, asuntoon voi yleensä tehdä esimerkiksi remontteja. Asukas ei voi kuitenkaan päättää kiinteistön asioista samoin kuin asunto-osakeyhtiössä. Asumisoikeussopimus on periaatteessa elinikäinen, ja täten turvallinen vaihtoehto vuokra-asumiselle.

  Kesämökin hankkiminen

Kommentoi artikkelia!

Kommentointi suljettu toistaiseksi.