Euribor-korot

3.12.2022 12:08

Miksi korot muuttuvat?

Asuntolainan maksaminen on pitkä, usein vuosikymmeniä kestävä projekti. Maksuaikana korot ehtivät nousta ja laskea moneen kertaan. Korkealle nousevat korot voivat yllättää asuntovelallisen ja vaikeuttaa perheen taloudellisesta tilannetta, minkä takia korkojen vaihtelua seurataan tarkasti.

Marginaali on koron osuus, jolla pankki tekee tuottoa.

Lainojen yhteydessä korolla tarkoitetaan lainatun rahan hintaa. Asuntolainan korko muodostuu pankin kanssa neuvotellusta korkomarginaalista ja viitekorosta. Pankit lainaavat toisiltaan rahaa viitekorolla, jonka päälle lisätään marginaali, kun rahaa lainataan edelleen asiakkaille. Marginaali on siis koron osuus, jolla pankki tuottaa voittoa. Euribor on euroopan talousalueen viitekorko, joka lasketaan päivittäin ns. euribor-paneelissa sen mukaan, millä korolla paneeliin kuuluvat pankit ovat valmiita lainaamaan rahaa vakuudettomasti toisille pankeille. Sen vaihteluun vaikuttaa Euroopan keskuspankin ohjauskorko ja yleinen taloudellinen tilanne.

Rahankin hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan, mikä vaikuttaa korkojen vaihteluun.

Maailman tapahtumat ja kriisit heikentävät luottamusta taloudellisesta tasapainosta, jolloin korkotaso nousee. Rahan hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan ja korot vaihtelevat sen mukaan, miten rahaa on markkinoilla. Talouskriisin jälkeen valtiot tuovat rahaa markkinoille, jolloin rahan saanti on helppoa ja korot laskevat. Kysynnän noustessa talous taas nousee ja rahapolitiikkaa kiristetään, mikä johtaa korkojen nousuun. Viitekorkoon sidottu vaihtuva korko vaihtuu aina tietyn tarkastelujakson jälkeen. Euriborista voi valita lainaan esimerkiksi yhden, kolmen tai 12 kuukauden välein tarkistettavan vaihtoehdon. Asuntolainoissa yleinen 12kk euribor pysyy aina vuoden ajan samana, kunnes se tarkistetaan, jolloin koron osuus muuttuu. Asuntolainan lyhennys ja koron maksaminen tapahtuu kuitenkin normaalisti joka kuukausi riippumatta valitusta korosta.

Kiinteä korko ja korkokatto turvaavat korkojen nousulta.

Pankit tarjoavat lainan mukana usein maksullista korkokattoa, joka tuo turvaa korkojen noustessa hyvin korkeaksi. Korkokaton kannattavuudesta on esitetty kuitenkin paljon kritiikkiä. Vaihtoehtona on neuvotella pankin kanssa kiinteä korko, jolloin korko ei sovittuna aikana nouse, vaikka yleinen korkotaso nousisikin. Haittapuolena on, että korko ei kiinteän koron aikana myöskään laske, vaikka yleinen korkotaso laskisikin. Kiinteä korko sovitaan usein esimerkiksi 5 tai 10 vuodeksi. Kiinteän koron kanssa lainan ennenaikainen maksaminen voi lisätä kustannuksia ja kiinteä korko voi myös vaikeuttaa lainan kilpailuttamista. Järkevin tapa suojautua korkojen nousulta on huolehtia siitä, että oma maksukyky säilyy myös korkojen noustessa yllätyssuureksi. Asuntolainaa ottaessa on hyvä tehdä riskilaskelmia ja tarkkailla niiden avulla miten oma talous kestää, jos korko nousee esimerkiksi kolme prosenttiyksikköä. Yleensä näitä laskelmia tehdään myös pankin aloitteesta, sillä ne kertovat konkreettisesti mihin lainanhakijan kannattaa varautua. Korkomarkkoilla tapahtuvien muutosten sijaan asuntolainan maksamisen ongelmat johtuvat yleensä henkilökohtaisista ongelmista. Työttömyys, avioero tai sairastuminen voivat vaikuttaa merkittävösti maksukykyyn. Paras tapa varautua siihen, että oma maksukyky riittää, on siis pitää itsestään ja työkunnostaan huolta.

  Korot nousevat - 5 selviytymisvinkkiä asuntovelalliselle

Kommentoi artikkelia!

Kommentointi suljettu toistaiseksi.